Shichao LIU M.S.                Faculty Listing:

Professor:

Yunhao LIU Ph.D
Xiangyang LI Ph.D

Team Leader:

Yuan He
Kebin Liu.
Xufei Mao 
Wei Dong
Zheng Yang
Lei Yang

Scientific Staff:

WANG Jiliang
Panlong Yang
Cheng Wang
Yiyang Zhao
Tong Zhu
Xi Wei.
LIU Junliang
Wu Chenshu

Lan Zhang

SUN Wei
WU Jianbo
S.G. Longfei 

JI Xiaoyu

ZHENG Xiaolong
Yin Wang

Lin Wang.
Jinsong Han.
Qingsong Yao
Xuan Ding
Yi Guo
Chenkan Yu
Zhuo Liu 

Baowei Wang
Qiang Ma.
Zhichao Cao
LIAN Shuo

ZHOU Zimu 

Xiaobin Zhang.
Xin Miao
Daibo Liu
Dajiang Chen
Bingxin Niu
Shichao Liu

 

Former Members:


Mo Li Ph.D.
Jinsong Han Ph.D.
LI LU Ph.D.
Dezun Dong Ph.D

Deke Guo Ph.D.
Rui Chu Ph.D.
Shanshan Li Ph.D.
Chunming Hu Ph.D

Xiaoping Wang Ph.D.

Lirong Jian Ph.D.
liushichao 

Position

Second year graduate student, Dalian University of Technology

Email:

lsc0825@gmail.comThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research areas:

Wireless Sensor Networks,

Measurement, Mobile Computing

 

 

Biography

Shichao Liu is currently a second year graduate student of Dalian University of Technology. He

received his B.E. degree in the Department of Computer Science from Huazhong Normal

University, Wuhan, China.

Projects

 

Select Publications